Top-Engineeringistä

Top-Engineeringin tausta ja historia

Top-Engineeringin historia alkaa vuodesta 2002, jolloin toimitusjohtaja ja perustaja Vesa Jauhiainen teki ensimmäiset risteilyalusten sisustusasennukset. Risteilyalusten sisustusprojektit vaativat laadukasta projektinjohtoa, mistä syystä projektinjohdon lisääminen palveluvalikoimaan oli varsin luontevaa seuraavien vuosien kuluessa. Projektit seurasivat toinen toistaan ja uusien risteilyalusten sisustusasennusten oheen alkoi kerääntyä projekteja, joissa teimme käytössä olleiden alusten sisustuksiin kunnostustöitä. Ulkoistettuja projektinvalvontatehtäviä teimme laivanrakennusalan toimijoille, joille oli tärkeää saada laadukas työnjohto taholta, jolla on syvä ymmärrys ja tietotaito laivanrakennusteollisuuden lainalaisuuksista.

Tiimi

Top-Engineeringin tiimi koostuu rautaisista ammattilaisista, joilla on kymmenien vuosien kokemus risteilyalusten sisustusasennusten projektinjohtamisesta ja käytännön asennustöistäkuten myös teräsrakentamisesta. Toimitusjohtaja Vesa Jauhiaisella on lähes 30 vuoden kokemus laivanrakennusteollisuudesta. Vuodet ovat kerryttäneet hänelle kokemusta, jolla olemme etulyöntiasemassa moniin muihin alan yrityksiin nähden. Varmistamme aina, että alihankintana ostamamme työn tekee taho, jolla on ja jonka työntekijöillä on pitkä kokemus laivanrakennusalan projekteista. Vesan ja koko tiimin saamat opit ja kokemukset alalta ovat käytössäsi jokaisessa projektissa.

Vesa Jauhiainen, toimitusjohtaja

Vesalla on pitkä historia ja kokemus risteilyalusten sisustusprojekteista alan suurimpien ja arvostetuimpien toimijoiden kanssa. Vesan ura risteilyalusten sisustusasennuksien parissa alkoi toden teolla vuonna 1993. Siitä lähtien Vesa on kartuttanut ammattitaitoa useissa erityyppisissä sisustusasennusprojekteissa. Kunnostettaviin risteilyaluksiin Vesa teki ensimmäiset sisustusasennukset vuonna 1994. Vesan rautainen ammattitaito ja tietämys risteilyalusten sisustuksen asentamisesta, projektinjohdosta ja käytännön kokemus asennustöistä ovat antaneet Vesalle laajan ymmärryksen koko laivanrakennusteollisuudesta, sen erityispiirteistä ja seikoista, jotka alan projekteissa on hyvä ottaa huomioon. Pitkän kokemuksensa myötä Vesa tuntee laajalti ihmisiä laivanrakennusteollisuuden piirissä.

Vesan suurimmat ammatilliset saavutukset liittyvät maailman suurimpien risteilijöiden sisustusprojekteihin, kuten Oasis of the Seas ja Allure of the Seas -alusten sisustusprojektien johtaminen ja asennustyöt. Alukset käsittivät yhteensä 2 200 hyttiä pinta-alaltaan yhteensä 56 000 m2. Mein Shiff 1-6 -alusten sarja käsitti 3 500 hyttiä yhteispinta-alaltaan 90 000 m2. Vesan johtamat suurimmat sisustuksen kunnostusprojektit ovat olleet kolmen Voyager-luokan ja kolmen Freedom-luokan aluksen kunnostukset. Kussakin näissä projekteissa rakennusaika oli vain 4 viikkoa, minkä aikana vanhat rakenteet poistettiin ja uudet asennettiin niiden tilalle. Kukin kuudesta aluksesta käsitti keskimäärin 1000 m2 hyttien lattia-alaa ja yli 40 hyttiä. Voit tutustua näihin ja muihin Vesan projekteihin Asiakastyömme-osiossa.

Timo Kärkäinen, tuotantopäällikkö
(engineering works)

Timo on toinen Top-Engineeringin perustajajäsenistä ja aivan yrityksen alusta asti hän on työskennellyt yrityksen tuotantopäällikkönä. Timolla on pitkä historia konepajateollisuuden johtotehtävistä ja terästeollisuuden asennusprojekteista Pohjoismaissa, minkä ohella hän on toiminut laajasti myyntitehtävissä. Näiden töiden piirissä Timolle on kertynyt laajaa kansainvälistä kokemusta ja työskentelyä erilaisten kulttuurien kanssa viimeisten 27 vuoden aikana. Timon fokus on asiakasarvon kasvattamisessa keskittymällä täysillä asiakkaan tarpeisiin ja vastaamalla niihin mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.

Marjo Jauhiainen, hankintapäällikkö

Marjolla on pitkä kokemus erilaisista hankintatehtävistä eri yrityksissä. Hän on toiminut muun muassa globaalista hankinnasta vastaavana Nokia Oyj:ssa yrityksen kulta-aikana 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa sekä 2008-2012. Tässä työssä hän teki myös liitännäisiä töitä, kuten globaaleja logistiikkaketjujen riskiarviointeja, materiaalien riittävyysennusteita Nokian globaaleissa tilaus-toimitusketjuissa, hintaneuvotteluita ja materiaalitoimitusten optimointia. Marjolla on laaja-alaiset logistiset taidot ja kokemusta tilaus-toimitusketjun toiminnasta. Top-Engineeringilla Marjon tehtäviin kuuluu myös taloudesta ja henkilöstöresursseista vastaaminen.